Bolig: Energimærkninger forklaret

Bolig: Energimærkninger forklaret

21. september 2020 0 Af rosevej

I dag bliver de fleste boliger energimærket, når de eksempelvis skal sælges. Energimærket gør det nemlig muligt for potentielle købere at sammenligne huse ud fra deres energimæssige stand. Denne artikel giver dig et indblik i, hvordan energimærkningen foregår.

Du kan selvfølgelig også selv udbedre din boligs energimærkning, eksempelvis ved at udskifte de gamle vinduer i dit hus til nye energivinduer og du kan finde en leverandør her.

Energimærkning af boliger

Siden 1997 har det været lovpligtigt, at alle boliger i Danmark energimærkes i forbindelse med salg eller udlejning. Siden er kravene til energimærket blevet skærpet i henholdsvis 2006 og 2010.

Energimærkning er i sig selv et dokument, det indikerer en boligs energiforbrug samt synliggør boligens energieffektivitet. Dermed kan en køber af en bolig få sig et bredt overblik over, hvad det vil koste i varme-, el- og vandforbrug at bo i huset på sigt.

Boliger bliver rangeret efter ene skala fra A2020 til G, hvor A2020 er det mest energieffektive prædikat, mens G er det mindst effektive. På den måde minder energimærkningen af boliger meget om de energimærker, de fleste allerede kender fra køleskabe, vaskemaskiner og andre hårde hvidevarer.

Energimærkningens formål

Formålet med energimærkningen er at fremme husejeres motivation til at gennemføre energiforbedringer. I 2010 kom der en lovmæssig skærpning af energimærket, som var en naturlig forlængelse af EU-kravet om, at Danmark gerne skal reducere energiforbruget med 20%.

Skal Danmark nå det mål, er det afgørende, at energiforbruget i boliger bringes ned. Analyser viser, at boliger og byggeri står for omkring 40% af Danmarks samlede energiforbrug.

Energikonsulenten

Det er relevant for dig at vide, hvem der reelt set udfører energimærkningen. Energimærket skal udarbejdes af en beskikket energikonsulent. Denne konsulent skal personligt gennemgå boligen og vil derefter skrive energimærkningsrapporten og indberette energimærkningen til Sekretariatet for Energieffektive Bygninger.

Der findes to slags energikonsulenter: Dem, der energimærker en- og flerfamiliehuse under 500 kvadratmeter, og dem, der energimærker flerfamiliehuse over 500 kvadratmeter samt andre typer bygninger såsom bygninger for handel, service, administration og offentlige bygninger.

Energimærkningens gyldighed

Et energimærke har gyldighed i 10 år fra udstedelsesdagen, også uanset hvad der står på ældre energimærkningsrapporter. Derfor må en energimærkning gerne genbruges, hvis boligens skal sælges igen. Naturligvis så længe at salget sker inden for gyldighedsperioden på 10 år.

Derudover skal du være opmærksom på, at energimærkningen automatisk mister sin gyldighed, hvis boligen bliver renoveret eller ændres i et omfang, der påvirker boligens energiforbrug.